Je bent 83 jaar en ligt in een vreemde kamer in een bed waar je net ontwaakt. Waar je bent snap je niet. Het is niet thuis. Waarom zit er een infuus in je arm? In de hoek zie je schimmen. Staat daar iemand in de hoek van de kamer? Lopen daar nou spinnen over het plafond? Waarom ben je hier? Dan komt er een mevrouw binnen die eruit ziet als een verpleegkundige. Je voelt je hart tekeer gaan. Ze vraagt geïrriteerd waarom je het infuus eruit hebt getrokken. Dan gaat haar telefoon die ze opneemt. Ze beent weer weg.

Even later komt er opnieuw iemand de kamer in. De dame stelt zich voor als verpleegkundige Aniek Klein Goldewijk en ze werkt in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Ze vertelt dat het 15.00 uur is en dat de dag donderdag 3 juli is. Aniek vertelt rustig dat je een operatie achter de rug hebt en net bent ontwaakt. Je hebt een infuus losgetrokken en dat zal ze weer aansluiten want dat is nodig voor de pijnstilling. Je merkt dat je hartslag omlaag gaat wanneer ze met je praat en ook de spinnen op het plafond lijken te vervagen.

 

VR-film

De twee verpleegkundigen die bij de patiënt met delier (acute staat van verwarring) binnenkomen staan op de virtual reality-film die Aniek Klein Goldewijk samen met Spaarne Labs maakte. De film is te bekijken meteen speciale VR-bril zodat de kijker ervaart hoe het is om een delier te hebben. Het Idee is dat je als verpleegkundige inzicht krijgt in je eigen gedrag en hoe je benadering van de patiënt invloed heeft op diens welzijn. Welke benadering werkt wel en wat werkt niet of juist averechts?

 

1 op de 3 oudere patiënten krijgt delier

Aniek is gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling geriatrie in het Spaarne Gasthuis. Ze legt uit dat maar liefst een op de drie oudere patiënten in het ziekenhuis een delier ontwikkelt na een operatie of ziekte. Zelf noemt ze een delier een ‘interessant’ ziektebeeld. Omdat fysieke klachten zoals bijvoorbeeld een ontsteking kunnen leiden tot psychische klachten en verwarring in de vorm van een delier.

‘Veel van de verwarring bij de patiënt kun je wegnemen door de juiste benadering te kiezen. Dat wil zeggen als je de tijd neemt en duidelijk uitlegt wie je bent, hoe laat het is en wat je komt doen. Je neemt de tijd voor de patiënt en dan merk je direct verschil. ‘Maar een patiëntencasus waarbij de patiënt een delier heeft, is voor veel verpleegkundigen een moeilijke en uitdagende situatie. En als je niet de tijd neemt dan gaat het niet goed en dat heeft invloed op het zorgproces. Hierdoor is uiteindelijk een ziekenhuisbed langer bezet.’

 

Passie

Vanuit het oogpunt van de patiënt wilde Aniek iets maken waarmee verpleegkundigen konden leren hoe om te gaan met een patiënt met een delier. Ze klopte aan bij Spaarne Labs, dat innovatie binnen het Spaarne Gasthuis faciliteert, en samen met het team hebben ze de VR-film inclusief spinnen en schimmen in de hoek van de kamer opgenomen. ‘Ik heb een passie voor mijn vak en interesse in het fenomeen delier, maar ik had geen idee hoe ik dit moest aanpakken. De collega’s hebben hun eigen expertise en dat vulde elkaar mooi aan.’ Aniek speelt zelf mee in de film waarbij ze laat zien hoe belangrijk het is om de tijd te nemen voor patiënten met een delier.

 

Verpleegkundigen ervaren met een VR-bril hoe het is om een delier te hebben.

Lesmodule bij film

De VR-film staat op de speciale VR-brillen die het Spaarne Gasthuis heeft liggen. In kleine groepje kijken verpleegkundigen naar de film.‘Na het zien van de film komt er automatisch een gesprek op gang. Het is een heel rare ervaring om de film te zien want het is best wel eng om mee te maken. Collega’s discussiëren over twee manieren van aanpak in de video. Sommigen nemen hun eigen gedrag onder de loep. Wat is mijn rol als zorgverlener naar de patiënt? Veel mensen passen het gedrag aan na het zien van de film.’ Naast collega’s krijgen ook leerlingen en stagiairs in het ziekenhuis de film te zien. Aniek is nog bezig met het ontwikkelen van een speciale lesmodule.


‘Het was erg bijzonder om dit innovatietraject te doen en deze VR-film te maken'

Pitch voor Impact Board

Aniek werd uitgenodigd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om een vlog te maken over het VR-project. De video staat online op een pagina waar de NVZ laat zien welke innovatieve projecten er zijn binnen Nederlandse ziekenhuizen. ‘Ik heb een heleboel reacties op de vlog gekregen van verschillende ziekenhuizen. Die zijn geïnteresseerd in de VR-film.’ Ook werd Aniek gevraagd om binnen het Spaarne Gasthuis een pitch over haar project te houden voor de Impact Board van Spaarne Labs dat het portfolio beoordeeld en waardevolle initiatieven ondersteunt. Met de pitch deelt Aniek haar kennis binnen het ziekenhuis.
‘Het was erg bijzonder om dit innovatietraject te doen en deze VR-film te maken. Het is leerzaam en ik zou zo weer samenwerken met Spaarne Labs.’

Ook een innovatief idee?

Heb jij ook een innovatief idee en wil je kijken of dit echt een probleem in de zorg oplost? Neem dan contact op met het team van Spaarne Labs.