Mark, anesthesioloog, en Maarten, orthopeed, kwamen met het probleem dat langere ligduur en hogere kans op infecties het gevolg waren van onderkoeling bij patiënten pre, per en post OK. De huidige beschikbare middelen op de afdeling waren onvoldoende, dus was het tijd voor verandering.


Nieuwe manieren van werken ontdekken


Er werden twee routes onderzocht: co-creatie met een fabrikant of een “off the shelf” oplossing. Die laatste werd gekozen en het traject werd overgedragen aan afdeling inkoop. In dit proces leerden we dat eigenaarschap en alle belanghebbenden rond te tafel krijgen, cruciaal is voor het vinden van een goede oplossing. Daarnaast hebben we een expliciet afronding proces ontwikkeld om zo onze bevinden goed over te kunnen dragen aan de nieuwe afdeling.