Een microlearning app op de afdeling chirurgie of een virtual reality film die helpt beter om te gaan met patiënten met een delier. Dit zijn zomaar twee voorbeelden van (leer)interventies van Spaarne Labs in het Spaarne Gasthuis die bedoeld zijn om samen het leren en innoveren te bevorderen. Een relevante vraag bij dit soort leerinterventies is: hoe werken ze door in het dagelijkse werk? Wat is de impact van onze inspanningen op het vlak van leren en verbeteren? Hoe meet je de impact van deze interventies? In deworkshop ‘de impact van ons werk’ die Suzanne Verdonschot gaf aan leden van het team van Spaarne Labs en enkele genodigden kwam deze vraag aan bod.
In dit blog leggen Mindy Asamoah (experiment lead van Spaarne Labs), Marita Kromhout (senior projectleider strategie en beleid) en Marianne Gommers (adviseur digitaal leren en ontwikkelen) uit hoe ze de workshop hebben ervaren, wat ze leerden en wat ze met de opgedane kennis en vaardigheden van plan zijn in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Waarom werd deze workshop georganiseerd?

MA ‘We zijn als innovatieteam al drie jaar bezig. Wij weten dat we impact hebben op het Spaarne Gasthuis, maar dat wil je ook tastbaar maken. Spaarne Labs is er om het innovatie vermogen van de collega’ste vergroten. Maar hoe meet je dat? Hoe meten we dat de experimenten die we met Spaarne Labs uitvoeren en de evenementen die we organiseren zoals de KoffieSparks en onze Labs Talks bijdragen aan onze missie en visie?’

 

Wie is Suzanne Verdonschot en wat vertelde ze?

MA ‘Suzanne Verdonschot is expert op het gebied van impactonderzoek. In 2009 promoveerde ze op een onderzoek naar het leren in innovatiepraktijken. Ze schreef meerdere boeken en haar meest recente werk gaat over impactonderzoek. In de workshop vertelde ze over haar pragmatische methode om de impact van leerinterventies te onderzoeken. We zijn zelf aan de slag gegaan met het maken van een zogeheten impactmap onder leiding van Suzanne. Met je impactmap bepaal je zelf je doelgroep, een interventie, je beschrijft welke bekwaamheden nodig zijn, het werkgedrag dat erbij hoort, succesindicatoren voor dit werkgedrag, en je noteert de operationele- en strategische doelstellingen van de organisatie.’

Impactmap.

 Wat was een eyeopener voor jullie?

MK ‘Op de afdeling strategie waar ik werkzaam ben,maken we voor een project een dashboard en daar zet je harde KPI’s (Kritieke prestatie indicatoren die prestaties van een organisatie meten: red) in. Tijdens de workshop leerde ik dat het ook draait om de impact op mensen. Welke factoren zorgen ervoor dat ze hun gedrag veranderen? Wat wij vaak vragen van mensen is een nieuwe manier van werken. Bijvoorbeeld: laat patiënten niet meer op de poli komen maar doe dit digitaal. We meten dit bijvoorbeeld het aantal telefoontjes of videocalls en niet wat dit met de patiënten en de collega’s doet. Als collega’s weten wat de veranderende werkwijze doet voor de patiënt (wat voor impact het heeft) dan gaat de verandering makkelijker. Dan verander je je werkwijze niet om aan de strategische doelstellingen te voldoen, maar om de zorg beter te maken voor de patiënt. Door een impactmap te maken beantwoord je de “waarom doen we dit vraag'' samen en zal de verandering beklijven. Als we op een andere manier werken, heeft dat impact en past het in onze strategie en bij de wensen voor de nieuwbouw.’

 MG ‘Voor mij is het kernwoord dat de in de workshop uitgelegde methode samenvat: eenvoud. Het is een heel eenvoudige methodiek die twee kanten op gaat. Met de impactmethodiek kun je onderzoeken of je leerinterventie heeft geleid tot wat je vooraf hebt bedacht. Maar je kunt hem ook inzetten als ontwerpmodel. Het laat zien hoe het grote met het kleine verbonden kan worden. In praktijk betekent dit dat een kleine aanpassing op de werkvloer bijdraagt aan de ‘grote’ strategie van de organisatie. Dat is boeiend en belangrijk. Om een concreet voorbeeld te geven: we proberen vanuit Human Resources en Academie (waar medewerkers kennis kunnen halen om zich te blijven ontwikkelen: red) nu meer digitaal te werken en daarvoor zetten we bepaalde methoden in. Met de app primio laten we medewerkers op de werkvloer zelf over hun werk nadenken. Ze lichten zelf kleine stapjes uit het protocol toe met kennis uit de praktijk die ontstaat uit ervaring. Dit lijkt klein,maar als je dit doorredeneert dan betekent het dat je met dat ''wist je datje'' eengeweldige bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis. Endat past in de strategie van het ziekenhuis om topzorg te willen leveren.’

Ma ‘Het onderzoek van Suzanne Verdonschot laat zien dat er vijf gradaties zijn opbrengsten uit leerinterventies. Het kan heel klein zijn. Ik sprak een chirurg bij een van onze Koffie Sparks (terugkerend evenement waarbij collega’s uit het Spaarne Gasthuis koffiedrinken bij Spaarne Labs en daar praten over innovatie ideeën: red) en hij wilde een app. Ik vroeg hem welk probleem ligt erachter dat je met de app wilt oplossen? Maar het enige wat ik terugkreeg was dat hij een app wilde. Bij de tweede Koffie Spark sprak ik hem opnieuw en toen ging hij juist wel over het probleem praten. Op dat moment had ons eerste gesprek impact omdat hij een nieuw inzicht had en we nu constructief aan de slag kunnen.’

 

Wat hebben jullie eruit gehaald wat je meeneemt?

MA ‘De zin “impact kun je ontwerpen” is me echt bijgebleven.’

MK ‘Sinds half januari ben ik bezig met een nieuw project. Daarvoor heb ik direct na de workshop een impactmap gemaakt. Op de volgende bijeenkomst laat ik mijn impactmap zien en kijken wat het team ervan vindt. Ik hoop dat we dan ook de waarom vraag kunnen beantwoorden. Soms is het lastig te verwoorden waarom iets anders moet. Daarvoor hoop ik nu deze tool in te zetten. Zodat iedereen beter kan begrijpen waarom we anders gaan werken.’

MG ‘Ik ga deze werkwijze toepassen op een project dat loopt bij de Spaarne Gasthuis Academie. We werken aan betere samenwerking en daarvoor gebruiken we verschillende methoden. Bij volgende bijeenkomst met het team wil ik niet alleen kijken naar het proces, maar ook wat het met ons leren heeft gedaan. Weten we meer? Is ons gedrag anders? En het resultaat: wat is de impact van de verandering? Werken we beter samen? Is er een beter aanbod voorhet ziekenhuis en dragen we zo bij aan de strategie? Ik ga deze methodiek toevoegen aan de toolbox die we hebben.’

MK ‘Voorheen was het leren, leren, leren en doen. Met deze methodiek is het leren en doen, leren en doen. Je gaat snel aan de slag maar stuurt continu bij in plaats van dat je lang op een probleem studeert, een voorstel schrijft en dan aan de slag gaat.’