Innovatie in de zorg lijkt simpel. Je hebt een oplossing voor een probleem en dat werk je uit tot een dienst of product. Een start-up of een collega van het Spaarne Gasthuis met een innovatief idee klopt aan bij Spaarne Labs met een plan. Samen kijkt het team of dit écht een probleem is en wat een oplossing zou kunnen zijn. In de praktijk komt er veel meer bij kijken. Zo werkt het team van Spaarne Labs nauw samen met het ‘Sherpa-team’. In dit team zitten een viertal experts vanuit het Spaarne Gasthuis zoals bedrijfsjurist Tineke Wiarda. De Sherpa’s zijn vanaf het startpunt betrokken bij een nieuw idee en denken kritisch en creatief mee vanuit hun expertise om de innovatie te verwezenlijken. Het woord sherpa verwijst naar een Tibetaans bergvolk. Ze zijn bekend geworden als berggids in de Himalaya. Ze begeleiden alpinisten naar het dak van de wereld.
Wat is het Sherpa-team?

‘Zo’n anderhalf jaar geleden, tegelijk met de oprichting van Spaarne Labs, ben ik gevraagd voor het Sherpa-team. Samen met mijn collega’s (Marita Kromhout, senior strategist adviseur, Vernon de Pool, senior inkoper ICT, Vincent Rouwhorst, technisch architect en de openstaande positie van businesscontroller red.) bespreken we een keer in de twee weken de innovatieve ideeën die bij Spaarne Labs binnen zijn gekomen. Wij zijn enthousiaste, kritische en creatieve meedenkende collega’s die luisteren en vragen stellen vanuit onze expertise om tot een zo goed mogelijk innovatief idee te komen.’

 

Wat doe je als bedrijfsjurist?

‘Als bedrijfsjurist adviseer ik samen met twee collega juristen het management en de raad van bestuur van Spaarne Gasthuis over juridische zaken. Bijvoorbeeld bij overeenkomsten met derden zoals bij de nieuwbouw. Ook het toetsen van beleid aan wet- en regelgeving en adviseren over relatief nieuwe ontwikkelingen in de zorg zoals Artificial Intelligence en het begeleiden van juridische procedures zoals tuchtzaken of andere rechtszaken behoren tot mijn werkzaamheden. Wij kijken vanuit juridisch perspectief naar projecten en business cases, maar ook financiële en strategische belangen zijn van groot belang. In mijn werk is het belangrijk om samen te werken met andere collega’s. Zoals de collega’s uit het Sherpa-team.’

 

Heb je een voorbeeld van een innovatief idee dat jullie besproken hebben?

‘We krijgen bijvoorbeeld verzoeken om in co-creatie met start-ups algoritmen op basis van onze data te ontwikkelen. Deze algoritmen kunnen onze zorgprofessionals helpen bij het stellen van een diagnose, het voorspellen van het vervolgtraject of behandelplan. Of ze kunnen op basis van gefilmde operaties feedback geven aan artsen in opleiding. Er poppen dan direct verschillende vragen op. Hoe zit het met toestemming van de patiënten en onze zorgprofessionals bij gebruik van de data? Is het een medisch hulpmiddel? Wat gebeurt er met de data? Wie bewaart de data? Wat als er iets misgaat tijdens het filmen van een operatie? Wie krijgt zeggenschap over het eindproduct? Hoe verdeel je royalty’s en bij wie rust het intellectueel eigendom? In een vroeg stadium is het van belang daar al over na te denken en niet pas aan het einde van een traject.’

 

Is dit een andere manier van werken dan je gewend bent?

‘Het werk in het Sherpa-team en het samenwerken met Spaarne Labs vereist een hele andere mindset. Je denkt creatief in oplossingen. Ik vind het een briljante manier van werken. Een jurist kijkt naar risico’s en hoe die beperkt kunnen worden. Als je met een innovatief idee aan de slag gaat, kijk je uiteindelijk ook naar risico’s, maar je probeert er wat flexibeler mee om te gaan binnen de bestaande wet- en regelgeving. Anders komen er direct allerlei beren op de weg. De manier van werken is anders dan ik gewend ben en ik vind dat prettig. Nu worden wij aan het begin van het idee betrokken om vragen te stellen en mee te denken. In de ‘oude werkwijze’ wordt soms op het laatste moment gevraagd aan mij of ik wil kijken. Deze ‘nieuwe werk- en denkwijze’ vergt lef, je moet het durven doen. Als je kijkt naar een innovatief idee begin je klein maar uiteindelijk moet je deze manier van werken en denken verwerken in het DNA van de organisatie in plaats van dat je er een aparte afdeling voor hebt. Dit vergt een lange adem en bereik je niet door de boel snel om te gooien zoals ik eigenlijk wel zou willen.’

 

Hoe bevalt het werk je als onderdeel van de sherpa’s?

‘Het is super om vanaf het eerste moment betrokken te zijn bij een innovatief idee. Buiten de kaders denken en sparren met je collega’s ineen multidisciplinair team levert veel creativiteit op. Ik vind eigenlijk dat we de mindset van het Sherpa-team en het Spaarne Labs team en manier van werken over moeten nemen in de rest van het ziekenhuis. Het zou mooi zijn als we dat op een of andere manier nog beter kunnen internaliseren binnen hetSpaarne Gasthuis. Want als we uiteindelijk als Spaarne Gasthuis mee willen blijven doen in de top en de beste zorg willen leveren voor onze patiënten moeten we anders gaan denken en werken. Het mag nog meer gestimuleerd worden om naast de dagelijkse gang van zaken met innovatie bezig te zijn.’