We spreken van high output stoma bij een productie van?

 

A Meer dan 750 ml per uur.

B Meer dan 1000 ml per uur.

C Meer dan 1500 ml per uur.

 

Als je antwoord B hebt ingevuld mag je door naar de volgende vraag. Nee, dit is niet een medische vraag uit het quizprogramma De slimste mens. Het is een vraag uit een quiz die in de micrlolearning app (zie kader red.) zit die momenteel getest wordt in het Spaarne Gasthuis. ‘De quiz voor de collega’s van de afdeling chirurgie Hoofddorp is bedoeld om de aandacht te trekken en om collega’s te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de app’, legt verpleegkundige Mirjam Hoddenbach uit. Samen met haar collega’s Chris Rovers en Denise Mastenbroek werken ze aan het innovatieve experiment met de app in het Spaarne Gasthuis.

 

Wist-je-datjes

In het team van chirurgie bestaat veel kennis die niet overal terug te vinden is omdat die tijdens het werken met elkaar ontstaat. Denk aan kennis uit de praktijk in de vorm van kleine weetjes die de zorg beter maken. In combinatie met een verloop van personeel en een instroom van nieuwe collega’s en leerlingen is het de uitdaging om die praktijkkennis over tedragen. ‘Voordat we met dit experiment begonnen, hingen er onder andere briefjes in de wc met zogenaamde ‘wist-je-datjes’ waarin kennis aangeboden werd’, vertelt Senior verpleegkundige Chris. ‘Het probleem van deze manier van kennis overdragen is dat de kennis niet op een plek terug te vinden is.’

Nadine van Veen, de leidinggevende van Mirjam, Chris en Denise,vroeg of zij mee wilden werken aan een innovatief experiment. Dit experiment is opgezet vanuit het Spaarne Labs om kennis op een andere manier te delen. Het drietal was direct enthousiast om aan de slag te gaan. Een belangrijke vraag was: zijn collega’s te porren om te leren via hun mobiel? ‘We hadden wel verwacht dat veel collega’s het leuk zouden vinden, maar hadden toch ook wel wat weerstand verwacht vanwege het gebruik van je eigen mobiel, die misschien liever voor privé dingen gebruikt zou worden. Dit bleek nauwelijks het geval,’ licht Mirjam toe.’

De app is inmiddels voor iedereen op de afdeling chirurgie beschikbaar en 78 mensen hebben de app op de telefoon geïnstalleerd waarvan 80 procent deze actief gebruikt. De content die de collega’s voorgeschoteld krijgen maken de drie verpleegkundigen zelf. ‘Wij bepalen de inhoud van de app en zorgen voor filmpjes, tekst, en mooie vragen voor de quizes’, zegt Chris. Hierdoor is de invloed op het leerproces van de collega’s verpleegkundigen en leerlingen groot. En zelf leert het drietal het nodige van de 21ste-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en handelen en communiceren.

Als makers van de content in de app krijgen de drie verpleegkundigen ook reacties van de collega’s die de app gebruiken. Soms blijkt een link naar een video niet meer te werken en een andere keer heeft een collega een waardevolle aanvulling op een feitje. ‘We proberen de content aan te vullen en up to date te houden. Als er kennis is gewijzigd stuurt de app een pushbericht naar de gebruikers en wij kunnen precies volgen welke collega’s de kennis al tot zich hebben genomen’, zegt Chris. Ook ontstaat er inzicht aan de achterzijde van de app welke ‘playblocks’ populair zijn. ‘Met dit inzicht kunnen we de kennis blijven vernieuwen’, vertelt Chris.

Een screenshot uit de app.

Leren in 30 tekens

Om de kennis digitaal te delen krijgen Mirjam, Chris en Denise ondersteuning van Dio Agency die de app Primio ontwikkelde. Deze app ondersteunt mobiel leren via korte korte stukjes informatie die op diverse momenten aangeboden wordt via pushberichten. De uitdaging voor de drie verpleegkundigen is om de kennis die ze willen overdragen aan de collega’s in de app te gieten. ‘Het is niet de uitdaging welke informatie we willen delen in de app, maar hoe je informatie compact houdt’, vertelt Mirjam. Het delen van lange lappen tekst is niet geschikt voor microlearning in de app. ‘Het is soms lastig als ik de kern van een weetje heb gevat in 35 tekens maar ik mag er maar 30 gebruiken. De app is dan onverbiddelijk’, aldus Mirjam. Ook zitten er korte video’s en audiofragmenten in de app, waarin bijvoorbeeld de stomaverpleegkundigen uitleggen wat ze precies doen voor de patiënt. Alle content in de app, onderverdeeld in diverse modules, is bedoeld om leren aantrekkelijk te maken. Zo krijgen collega’s als ze een onderdeel (kaartje) hebben afgerond een punt.

 

'Wij merken dat collega’s via de app op een laagdrempelige en leuke manier kennis tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd'

Interesse

Inmiddels hebben ook andere afdelingen binnen Spaarne Gasthuis interesse getoond in de digitale manier van kennis delen. Maar ook andere ziekenhuizen zijn geïnteresseerd. ‘We hebben een vlog gemaakt voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En we hebben een online sessie gehad met Dio Agency waar 30 deelnemers van verschillende organisaties waren. Het was leuk en leerzaam om onze kennis met hen te delen’, vertelt Mirjam. Zij waren nieuwsgierig hoe je dat kunt doen: digitaal leren. Ieder ziekenhuis zal dat op een eigen manier doen. Ik vond het heel leuk om te vertellen hoe wij het hebben aangepakt.’

De pilot loopt nog tot en met januari en daarna valt het besluit of de app blijft of niet. Mirjam en Chris zijn tot nu toe erg enthousiast. “Wij merken dat collega’s via de app op een laagdrempelige en leuke manier kennis tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd.”

Contact

Heb jij ook een innovatief idee dat je wil testen? Neem dan contact op het met het team van Spaarne Labs.

 

Kader: wat is microlearning?

-Leren in 3 tot 7 minuten op je mobiel zodat leren toegankelijk wordt. (Je hoeft niet naar intranet of in de cloud of op een schijf te zoeken.)

-Informatie is teruggebracht tot de kern.

-Verleid mensen tot leren en stimuleer tot nieuwsgierigheid.