‘Wordt mijn toekomst nu voorspeld?’, is een veel gehoorde eerste reactie die Frank Evers en Keimpe de Heer horen als ze hun verhaal houden. Het tweetal heeft het bedrijf PerfectStorm opgericht, dat zich onder andere bezighoudt met ‘futuring’ en ontwerpgerichte toekomst. Evers en De Heer spraken maandag 25 april tijdens de online Labs Talk in de ‘Week van de vernieuwing’ die Spaarne Labs afgelopen week organiseerde. De inzet van Evers en De Heer tijdens deze Labs Talk: het in groten getale aanwezige publiek laten nadenken over welke mogelijke toekomsten er zijn, hoe je trends kunt zien en hoe je daarop kunt anticiperen door scenario’s te maken en tot slot de boodschap om zelf te durven experimenteren.

Eerst legt Keimpe de Heer uit wat dat dan precies is, 'futuring' of toekomstonderzoek. ‘Het vermogen om toekomstige ontwikkelingen te beschrijven, verklaren, en te duiden om de consequenties ervan in te schatten voor beslissingen die in het heden genomen worden,’ naar de definitie van Patrick van Duin van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Praktisch gezien kijk je dan naar het moment van verandering: wat is de drijvende kracht erachter? Wat zijn trendsignalen? En wat zijn toekomstscenario’s precies en hoe zet je die in het ziekenhuis in?

Flitsbezorging

Evers en De Heer laten aan de aanwezigen een voorbeeld zien van hoe ze zo’n trend aan de hand van een beeld analyseert. Op de foto staat een flitsbezorger. Door echt goed naar de afbeelding te kijken en een stapje terug te zetten ontwaar je de trend. Achter de flitsbezorger schuilt zowel de trend van elektrificatie van mobiliteit als het veranderde online consumentengedrag in de vorm van instant gratificatie (het zo snel mogelijk in huis willen hebben van je online bestelde product: red). Je kunt de trend analyseren en daar op anticiperen door scenario’s te maken met daarin mogelijke toekomsten. De essentie zit hem volgens Evers en De Heer in het anders kijken. Je neemt de tijd en kijkt als het ware als een ontwerper. Het gaat het erom dat je aan het denken gezet wordt. Met ‘futuring’ stap je uit de waan van de dag en kijk je verder om na te denken wat voor consequenties dit kan hebben.

Dan stellen Evers en De Heer de vraag wat dit voor onsbetekent? Hebben de aanwezigen bij deze Labs Talk zelf een sterk toekomstgericht beeld? Dit leidt tot een discussie in de chatruimte. Een deelnemer zegt dat al deze veranderingen en trends veel sneller gaan dan we zelf denken en dat het belangrijk is om te bedenken hoe je daarmee omgaat (het adaptief vermogen). Om de verbeelding te prikkelen komen Evers en De Heer met het voorbeeld van de smartwatch die bepaalde medische functies heeft, zoals een ECG-scan maken, waarvoor je voorheen naar het ziekenhuis moest. Dan laten ze een slide zien waarop het logo van techbedrijf Amazon prijkt met de tekst: locatie Spaarne Gasthuis. Evers en De Heer willen maar zeggen: techbedrijven als Amazon betreden de markt van de gezondheidszorg.

Spaarne Labs stelt de vraag op zijn website: de toekomst bestaat nog even niet. Of toch wel? Het team houdt zich juist bezig met vernieuwing en het toepassen van nieuwe technologie binnen het ziekenhuis zoals Artificial Intelligence, Virtual Reality, maar ook toepassingen als track-and-tracetechnologie horen hierbij. Hoe zetten we deze technologie in voor een betere zorg voor onze patiënten in het Spaarne Gasthuis? Als jij een idee hebt, nodigen we je uit om koffie te komen drinken in ons vernieuwde kantoor.

Als je een vraag hebt kun je ons een mailtje sturen: spaarnelabs@spaarnegasthuis.nl