Het bedenken van een goede oplossing, of innovatie, kan pas als je tot de kern van een probleem kunt komen. Samen met Baria Nederland ontdekten we dat een onderliggend probleem vinden wel een uitdaging kan zijn. Maar wanneer het lukt, zijn de oplossingen des te waardevoller.


Een onderliggende oorzaak vraagt om een nieuwe aanpak


De doktersassistenten gaven aan dat ze patiënten graag gastvrijer willen kunnen ontvangen, beter willen informeren en tijd wilden creëren voor andere werkzaamheden. Daarom gingen we aan de slag met de Design Thinking Methode. Door deze praktische aanpak kwamen we er echter achter dat we het verkeerde probleem probeerden op te lossen. In de praktijk had dit probleem namelijk een onderliggende oorzaak, namelijk het ongelijke niveau van kennis, ervaring en skills van de doktersassistenten. Daarom gingen we voor een nieuwe aanpak. De doktersassistenten hebben nu samen een dagafsluiting om kennis, ervaring en skills met elkaar te delen én kunnen structureel bijleren met klinische lessen en microlearning. Met dit experiment hopen de doktersassistenten patiënten beter te kunnen helpen, minder stress te creëren voor collega's en efficiënter te kunnen werken.