Portfolio

Lekker warm van de OK af

Afdeling

OK

Domein

OK en toekomst

Status

Probleem

Een deel van de patienten die een operatie moeten ondergaan worden gedurende het operatie proces te koud. Patienten die te lang te koud zijn lopen risico op een langer verblijf in het ziekenhuis en een hogere kans op infecties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een patient gedurende het hele operatie traject op de juiste temparatuur blijft.

Aanpak van Spaarne Labs
Resultaat

Er waren twee routes  1. co-creatie met 'Smart fabrics' fabrikanten  2. Off the shelf oplossing. Er wasgekozen voor optie 2 en traject was naar inkoop overgedragen.

Geleerde Lessen
  1. Eigenaarschap. Vanaf begin expliciet maken + alle belangen op tafel.
  2. Wat voor soort oplossing? Alle Belangen op tafel inclusief de urgentie (stuurt oplossingsrichting)
  3. Overdragen. Een expliciet afronding proces en overdragen naar juiste afdeling
1
Startpunt
2
Tweede stap
3
Derde stap
4
Vierde stap