Portfolio

Nooit meer zoeken

Afdeling

Domein

Status

Probleem

De geboorteafdeling van het Vrouw Kind Centrum (VKC) in het Spaarne Gasthuis is verspreid over drie verschillende delen van het gebouw op twee etages. Naast de uitgestrektheid werken er meerdere verpleegkundige teams en zij raken medische hulpmiddelen zoals thermometers, stethoscopen en blaasscans nogal eens 'kwijt'. Bijvoorbeeld omdat de hulpmiddelen niet direct op de juiste plek worden teruggelegd. Dit verstoort hun werkproces en de verpleegkundigen zijn onevenredig veel tijd kwijt met het zoeken naar deze spullen, terwijl hun tijd al zo kostbaar is. Hoe kunnen we de zoektijd van medische hulmiddelen verkorten zodat onze zorgprofessionals meer van hun kostbare tijd aan patiënten kunnen besteden en hun werkgeluk wordt vergroot?

Aanpak van Spaarne Labs
Resultaat

Dit project loopt en zodra het is afgerond plaatsen we hier en/of in de newsroom een update.

Geleerde Lessen
1
Startpunt
2
Tweede stap
3
Derde stap
4
Vierde stap

Spaarne Labs heeft een challenge uitgezet om tot de oplossing voor het ‘spullen kwijt probleem’ te komen. Zeven partijen meldden zich en met twee zijn we in zee gegaan voor deze innovatiechallenge. Het experiment loopt. Het gaat om twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in track and trace. Het ene bedrijf werkt aan een oplossing via wifi en het andere via bluetooth. Het is de ambitie om binnen drie maanden de zoektijd te verkorten met 75 procent en het werkgeluk te vergroten met 50 procent, gemeten vanaf de nulmeting.

Resultaat en geleerde lessen

Dit project loopt en zodra het is afgerond plaatsen we hier en/of in de newsroom een update.