Newsroom

Hier delen wij de beste verhalen van onze innovatiepioniers. Het zijn inspireerde verhalen over hoe de zorghelden van het Spaarne Gasthuis samen met het team van Spaarne Labs werken aan innovatie. Ook leer je over wij als team werken en delen we onze inzichten en opgedane kennis.

Voorstellen: Siham SI

Bij Spaarne Labs bieden we artsen in opleiding tot specialist graag de gelegenheid om kennis te maken met de wereld van innovatie en zelf een innovatief project op te pakken. Na Wessel van der Steen is nu ook AIOS revalidatie Siham SI gestart bij Spaarne Labs. Hieronder stelt zij zichzelf voor: 'Aangenaam, ik ben Siham en ben januari 2024 gestart met mijn etalagestage Leiderschap en Innovatie bij Spaarne Labs. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn opleiding tot revalidatiearts en wil meer leren over innovatie. We staan voor grote, complexe vraagstukken in de zorg. Als we op dezelfde voet verdergaan, dan moet in 2040 één op de vier mensen in de zorg werken. Naast het kostenaspect is de mankracht er ook niet voor. Tegelijkertijd willen we dat de zorg toegankelijk is en inclusief en dat medewerkers vitaal blijven. Maar ik zie, ook in mijn eigen praktijk, dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen, omdat zij niet over de (digitale) gezondheidsvaardigheden beschikken die door de maatschappij worden gevraagd. Dat is niet alleen een risico voor de gezondheid van deze mensen, maar voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. Daar een bijdrage aan te kunnen leveren: dat motiveert mij enorm. Het zijn complexe vraagstukken, die vragen om andere manieren van werken en denken. Verbinden, bewustwording, open staan voor meerdere perspectieven, nieuwsgierigheid en samenwerken. Als Innovatie AIOS bij Spaarne Labs hoop ik mij hier verder in te ontwikkelen en de geleerde lessen mee te nemen naar de toekomst.'

Heb jij het lef?

Vooruitgang begint met het delen van ideeën die de bestaande gang van zaken uitdagen.

Deel jouw idee