Spaarne Labs innoveert, gestuurd door friskijkers en dwarsdenkers

EXPERIMENTEN MET SOCIALE INNOVATIE

Portfolio van Spaarne Labs

Spaarne Labs werkt aan experimenten gericht op sociale innovatie die vernieuwing in de zorg versnellen. We begeleiden en ondersteunen innovatieve ideeën en oplossingen om ook in de toekomst samen de beste zorg te kunnen blijven bieden voor onze patiënten. Daarmee dragen we ook bij het en vergroten van het innovatieve vermogen van de medewerkers. Een aantal van de experimenten van het afgelopen jaar vind je hieronder uitgewerkt.

Verbinding op de afdeling chirurgie

Verbinding op de afdeling chirurgie

Nadine van Veen en Mirella van Os-Bos zochten contact met Spaarne Labs om de sfeer op de afdeling te verbeteren. Voor Nadine viel dit samen met haar afstudeeropdracht. Nadine: ‘Mirella en ik troffen bij ons aantreden bij chirurgie een afdeling aan met een groot...

Ligduur verkorten met behulp van AI

Ligduur verkorten met behulp van AI

Vraagstelling Op de geriatrie liggen geregeld patiënten langer dan nodig en wenselijk. Dit heeft negatieve effecten op de patiënten maar ook nadelige gevolgen voor de doorstroom in het ziekenhuis en het aantal 'verkeerde bedden'. Hoe kunnen we de ligduur verkorten en...

Zorg in kaart brengen resource management game

Zorg in kaart brengen resource management game

Vraagstelling Het ziekenhuis is een extreem complexe organisatie. Alles heeft invloed op elkaar. We weten gevoelsmatig dat zorgprocessen beter ingericht kunnen worden, maar missen het overzicht. Hoe kunnen we het ziekenhuis simuleren, zodat we inzicht krijgen in het...

Dromen over oncologische zorg in 2035

Dromen over oncologische zorg in 2035

Vraagstelling Kan Spaarnelabs faciliteren in een brainstormbijeenkomst over de toekomst van de oncologische zorg? Hoe kunnen we een multidisciplinaire groep vrij laten denken over een oncologisch centrum waar we graag willen werken en patienten zonder tegenzin zijn?...

Aromatherapie op de spoedeisende hulp

Aromatherapie op de spoedeisende hulp

Vraagstelling In de wachtkamer van de SEH moeten patiënten en familieleden soms lang wachten voor ze aan de beurt zijn. Patiënten en familieleden uiten hun bezorgdheid en ongeduld regelmatig in boosheid richting de zorgverleners. Ze vinden de wachtkamer daarbij...

Innovatie-opdrachten binnen EOL

Innovatie-opdrachten binnen EOL

Vraagstelling De wetenschappelijke eindopdracht in de verpleegkundige vervolgopleidingen is voor veel Pio's (professionals in opleiding) een struikelblok. Nu de overgang naar EPA-gestuurd onderwijs is gemaakt komt er ruimte om de EOL (Epa overstijgende leerlijn)...

Veilig moeilijke gesprekken oefenen

Veilig moeilijke gesprekken oefenen

Vraagstelling Hoe meer studenten opleiden met minder mensen? Dat vraagstuk speelde op de chirurgie en de leer werkplaats daar. De nadruk ligt vooral op de verpleegtechnische handelingen in de begeleiding van studenten maar lastige gesprekssituaties vragen ook aandacht...

Weg met rondslingerende schoenen

Weg met rondslingerende schoenen

Probleemstelling Een veelgenoemde frustratie op de verpleegafdelingen zijn de rondslingerende schoenen en sloffen van patiënten. Ofwel ze staan in de weg, ofwel ze liggen onder het bed, waar de patiënt er niet bij kan (zodat deze de verpleegkundige moet vragen ze te...

VR ervaring mensgerichte zorg

VR ervaring mensgerichte zorg

Vraagstelling Betere zorg voor de patiënt - mens gerichte zorg, word soms vergeten in de waan van de dag. Aanpak Spaarne Labs Doel van de VR- film inzicht geven over het gevoel van de patiënt en hoe kleine handeling kunnen bij dragen aan een betere ervaring in het...

Bloedtransfusietraining gamificeren

Bloedtransfusietraining gamificeren

Vraagstelling Elke verpleegkundige moet verplicht elke 2-4 jaar scholing (theorie en praktijk) volgen om bekwaam te zijn in het geven van bloedtransfusies. Nu is het een e-learning en is er aftekening nodig in de praktijk. Kan dit niet anders en leuker, vroegen de...

Een delier ervaren middels VR

Een delier ervaren middels VR

Vraagstelling Door je als lerende te verplaatsen in het perspectief van de patiënt, met een delier, heb je een leerbeleving die je meer bewust maakt van je gedrag en de impact daarvan. Dit leidt tot ander gedrag. Aanpak Spaarne Labs VR als storytelling biedt een...

Positieve feedback (Learning from excellence)

Positieve feedback (Learning from excellence)

Vraagstelling Vaak worden incidenten en negatieve feedback wel gegeven maar is er weinig aandacht voor dingen die goed gaan, waar ook juist heel veel uit geleerd kan worden! Een positieve aanpak of ervaring kan een mooie aanleiding zijn tot een compliment maar ook tot...

VR ervaring van acute hersenhulp

VR ervaring van acute hersenhulp

Vraagstelling Als je op de SEH komt voor acute hersenhulp is dat enorm overweldigd voor de patiënt. Hoe kunnen we de betrokken hulpverleners daar extra bewust van maken? Aanpak Spaarne Labs We hebben een VR film gemaakt om als SEH personeel, A(N)IOS neurologie of...

Regie over verpleegkundige praktijkproblemen

Regie over verpleegkundige praktijkproblemen

Vraagstelling De verpleegkundigen lopen tegen voor praktijkproblemen aan die het werk minder fijn, minder efficient en minder aantrekkelijk maken. De regieverpleegkundigen willen graag innovatieverpleegkundigen zijn. Daarbij is de vraag van de Academie gekomen of het...

Hololens voor ABCDE training

Hololens voor ABCDE training

Vraagstelling Hoe kunnen we meer opleiden met minder mensen? Hoe kunnen we technologie een vast onderdeel van opleiden maken?  Aanpak Spaarne Labs We experimenteren of de ABCDE training ook via een Hololens gegeven kan worden. We verwachten dat de hololens...

Leren over reanimatie op dialyse met VR

Leren over reanimatie op dialyse met VR

Vraagstelling De reanimatie van iemand die aan de dialyse ligt en afgekoppeld moet worden, is anders dan een gewone reanimatie. Aanpak Spaarne Gasthuis Via VR een reanimatie ervaren van iemand aan de dialyse geeft inzicht en bereid je beter voor dan alleen theorie....