Portfolio | Facilitatie

Verbinding op de afdeling chirurgie

Nadine van Veen en Mirella van Os-Bos zochten contact met Spaarne Labs om de sfeer op de afdeling te verbeteren. Voor Nadine viel dit samen met haar afstudeeropdracht.

Nadine: ‘Mirella en ik troffen bij ons aantreden bij chirurgie een afdeling aan met een groot personeelsverloop, een hoog verzuim, en veel onderlinge spanningen. Het viel ons op dat er veel over elkaar werd gepraat, maar weinig mèt elkaar. Dat wilden we zien te doorbreken, maar we wisten nog niet goed hoe.’

Mirella: ‘In Priscilla Verwoert van Spaarne Labs vonden we een medestander. Zij had met de operatie van een tante zelf ondervonden hoe het er bij ons toeging en begreep precies waar we het over hadden. Daardoor voelde het echt als een gezamenlijke missie. Ik betwijfel of dat ook zo was geweest als we een extern iemand hadden ingehuurd.’

Nadine: ‘We hebben samen de sessie ontworpen, met ook een aantal verpleegkundigen van de afdeling erbij. Priscilla wist onze ideeën te vertalen in een mindmap en kwam met voorstellen voor werkvormen.

Mirella: ‘Tijdens de sessies was iedereen gelijk, teamleiders, verpleegkundigen en de leerlingen, die we heel bewust ook mee hebben laten doen. We bouwden het rustig op, zodat er een veilige sfeer kon ontstaan waarin mensen het aandurfden om zich uit te spreken.’

Nadine: ‘We deden bijvoorbeeld een oefening waarbij collega’s aan de hand van stellingen aan de ene of de andere kant van een lijn moesten gaan staan. Dat gaf veel inzicht en leverde zulke mooie gesprekken op! En we hebben vooral ook veel met elkaar gelachen. Tijdens de sessies voelden de deelnemers zich echt in de watten gelegd. De slotsessie was op een externe locatie: voor verpleegkundigen is dat best bijzonder. Dat lijkt misschien niet zo belangrijk, maar dit soort dingen maakt dat mensen zich gehoord en gezien voelen, dat ze ertoe doen.’

Mirella: ‘Natuurlijk heeft dit traject behoorlijk wat tijd gekost. Dat was best een investering. Maar wat mij betreft is het dat dubbel en dwars waard geweest.’

Nadine: ‘Je ziet en voelt dat er veel meer verbinding is ontstaan. In de pauzes praten collega’s met elkaar, of doen een spelletje, in plaats van dat ze op hun telefoon zitten. Het leerklimaat is verbeterd en we horen terug dat collega’s uit de flexpool nu weer met plezier op onze afdeling werken.’

Mirella: ‘Natuurlijk zijn we er nog niet. Die sessies zijn geen tovermiddel:  we moeten de samenwerking in het team aandacht blijven geven. In de waan van de dag val je makkelijk weer terug in het oude patroon. De uitdaging is om het fris te houden. Als we maar met elkaar in gesprek blijven, dan heb ik er alle vertrouwen in.’

Dromen over oncologische zorg in 2035

Dromen over oncologische zorg in 2035

Vraagstelling Kan Spaarnelabs faciliteren in een brainstormbijeenkomst over de toekomst van de oncologische zorg? Hoe kunnen we een multidisciplinaire groep vrij laten denken over een oncologisch centrum waar we graag willen werken en patienten zonder tegenzin zijn?...

« Terug naar Portfolio