Pioniers in zorginnovatie:
het verhaal van Spaarne Labs

Van buiten naar binnen

In het ziekenhuis start het team innovatiepioniers in een klein kantoor. Er volgen gesprekken met collega’s over innovatie. Het team leert wat innovatie is en wie er binnen het ziekenhuis al mee bezig is. Ze leggen verbindingen. De teamleden slaan er literatuur op na over de theorie achter innovatie. En bovenal richten ze de blik naar buiten om te zien hoe andere organisaties en bedrijven innoveren.

Er klopt een start-up in virtual reality op de deur van ons ziekenhuis. De start-up komt in contact met de drie innovatiepioniers en er volgt een samenwerking. De jonge ondernemers met hun frisse ideeën krijgen een doktersjas over hun Hawaii-shirt aan. Tot hun verbazing worden ze het ziekenhuis in gestuurd om over hun idee te praten met artsen, verpleegkundigen en patiënten. Het team leert van de ondernemers en haalt kennis van buiten naar binnen. 

Meer trajecten met start-ups volgen door het opzetten van een venture programma. Zo leren we welke hindernissen de ondernemers tegenkomen in het ziekenhuis als ze hun innovatieve dienst of product willen testen. Ook het ziekenhuis, waar protocollen en risicoaversie gangbaar zijn, leert dat innoveren een andere manier van werken en denken vereist dan we gewend zijn.

Geboorte Spaarne Labs

‘Bundel al je geleerde lessen uit de praktijk en giet dit in een heldere en praktische innovatiestrategie voor het Spaarne Gasthuis.’ Deze opdracht krijgt het pioniersteam van de raad van bestuur. Met deze nieuwe koers staan alle neuzen binnen het ziekenhuis dezelfde kant op en versnellen we de vernieuwing in de zorg. Naast de strategie distilleert het team een praktische werkwijze om van binnenuit te innoveren. Dit is de design thinking-methode waarbij het experiment leidend is en de mens centraal staat en niet de techniek. Falen mag want daar leren we van.

Spaarne Labs is op deze manier geboren en het team breidt uit. We betrekken een nieuw kantoor waar we van binnenuit innoveren. Ons kantoor is de kraamkamer voor innovatie van het ziekenhuis. We vormen voor friskijkers, dwarsdenkers en collega’s een veilige omgeving waar we ideeën testen en zo samen inzetten op een sociaal innovatief ziekenhuis.

Naar een innovatie mindset

In april 2022 verhuist het team opnieuw binnen . De nieuwe ruimte van Spaarne Labs ademt innovatie. Onze zorghelden kunnen er aan de slag met hun innovatieve idee om een probleem in het ziekenhuis op te lossen. Alle collega’s zijn welkom. Laat je inspireren en uitdagen door Labs Talks, Koffie Sparks, best practices en spar over je idee. Het team van Spaarne Labs ondersteunt en faciliteert de collega’s van Spaarne Gasthuis in het innovatieproces. Dit doen we op een gestructureerde manier samen met het Sherpateam en de Impactboard. De ondernemende collega’s zijn eigenaar van hun idee en vormen zo de drijvende kracht achter innovatie. Op deze manier ontstaat de innovatie mindset die nodig is om te komen tot vernieuwing. Zo creëren we samen een ‘toekomstbehendig’ ziekenhuis dat lerend vernieuwt en in vol zelfvertrouwen meebeweegt met de continu veranderende wereld.

Spaarne Labs.

Spaarnepoort 1
2134 TM
Hoofddorp