Specialisten in lef

Het Spaarne Labs team bestaat uit professionals die weten dat je lef nodig hebt om te innoveren. Het team vormt een mix van mensen met een verschillende achtergrond. Zo vullen de teamleden elkaars kennis, ervaring en vaardigheden aan en is de som sterker dan de afzonderlijke delen. Sommige teamleden werkten bij de Academie van het Spaarne Gasthuis en weten alles over leren. Anderen werkten bij de afdeling strategie en weer anderen komen van buiten het ziekenhuis en brengen een frisse blik mee. Zo helpen we het ziekenhuis verder. Ons team bestaat naast de innovatiespecialisten van het Labs Team uit een Impact Board en een Sherpa Team.

Labs Team

Wij stimuleren en faciliteren nieuwsgierigheid en vernieuwing binnen het Spaarne Gasthuis

Suzanne Bader

Suzanne Bader

Facilitator zorginnovatie

Kinge Bouma

Kinge Bouma

SEH arts & Innovatie arts

Priscilla Verwoert

Priscilla Verwoert

Facilitator zorginnovatie

Joost Termeer

Joost Termeer

Kunstenaar

Hanneke Bonfrer

Hanneke Bonfrer

Zorginnovator

Impact Board

Wij beoordelen het Spaarne Labs portfolio en zetten extra stappen bij waardevolle initiatieven.

Sherpa Team

Wij versnellen innovatie processen.

Sanne van Kempen

Sanne van Kempen

Senior projectleider Strategie

Tineke Wiarda

Tineke Wiarda

Bedrijfsjurist

Vernon de Pool

Vernon de Pool

Senior inkoper ICT

Vincent Rouwhorst

Vincent Rouwhorst

Technisch Architect

Saskia Haasnoot

Saskia Haasnoot

Business partner ontwikkeling

Heb jij het lef?

Vooruitgang begint met het delen van ideeën die de bestaande gang van zaken uitdagen.

Deel jouw idee